Novela o dotáciách na rozvoj bývania ide do druhého čítania

14. 3. 2013

Parlament súhlasil s prerokovaním vládneho návrhu novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v druhom čítaní. Podľa návrhu, ktorý v parlamente uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek, dotácie bude štát poskytovať len na odstránenie systémových porúch bytových domov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich užívania. Na odstraňovanie systémových porúch domov budú súčasne využité zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Novela s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2014 určuje len limity podpory a podrobnosti o výškach dotácií upraví nariadenie vlády. Podobný postup bude aj v prípade limitu oprávnených nákladov, keď konkrétne hodnoty určí vládne nariadenie.

Počet shlédnutí: 0