Nový Starý most je otvorený pre cyklistov a peších

22. 5. 2016

Nový Starý most už môžu naplno využívať peší a cyklisti. 15. apríla došlo k vydaniu kolaudačných rozhodnutí od troch stavebných úradov, ktoré kolaudovali približne 140 objektov. Tieto kolaudačné rozhodnutia nadobudli 18. mája právoplatnosť, vedenie mesta preto okamžite sprístupnilo Starý most pre peších a cyklistov a Štúrovu ulicu pre peších, cyklistov a automobilovú dopravu.

„Všetci si dobre pamätáme, v akom stave sme tento projekt preberali. Vyzeralo to na nedokončenie Starého mosta v stanovenom termíne, na Štúrovej ulici rástli paradajky… Ale dali sme to. Práce sme ukončili včas, zachránili sme mesto pred nútenou správou a teraz sme už aj sprístupnili skolaudované časti pre verejnosť. Pre Bratislavu a Bratislavčanov je dnes veľký deň,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Dnešným dňom (19. mája) je tak otvorený Starý most pre peších a cyklistov. Zároveň je otvorená Štúrova ulica, po ktorej môžu jazdiť aj motorové vozidlá – Štúrova ulica je po novom pre automobilovú dopravu jednosmerná. V súčasnosti je už potrebné vydať iba povolenie na prevádzku električkovej trate, ktorú kolauduje Bratislavský samosprávny kraj.

Zazmluvnená suma diela bola 58,8 miliónov EUR bez DPH. Celková cena stavby je však nižšia, 57,5 milióna EUR bez DPH. Na financovaní projektu sa podieľala Európska únia, štát a mesto Bratislava.

Počet shlédnutí: 0