Nový zákon prináša zmiernenie pokút, o chodníky sa budú starať ich vlastníci

16. 7. 2018

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Nahradí pôvodnú právnu úpravu, ktorá platí od roku 2004 a kvôli častým novelizáciám sa stala neprehľadnou. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo vypracovať úplne nový právny predpis najmä kvôli potrebe upraviť podmienky prevádzky vozidiel v súlade s európskymi predpismi. Súčasťou legislatívnych zmien prijatých v rámci nového zákona je aj zmiernenie pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu a prenesenie povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom na vlastníkov a správcov týchto komunikácií.

O chodníky sa po novom budú starať ich vlastníci alebo správcovia. Rozhodli sme sa pre túto zmenu, pretože terajší stav je obzvlášť nespravodlivý voči chorým a starším osobám. Okrem toho, dnešná zákonná úprava predstavuje precedens spočívajúci v tom, že zaväzuje určitú skupinu subjektov starať sa o veci patriace do vlastníctva iných osôb, a to bezodplatne,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR. Podľa prijatej zmeny budú odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov správcovia miestnych komunikácií. Tí budú takisto zodpovedať za škody, ktoré vznikli v dôsledku znečisteného alebo zľadovateného chodníka.

Počet shlédnutí: 0