O diaľnici Turany – Hubová bude Brusel rozhodovať v decembri

19. 11. 2012

Európska komisia bude o financovaní z európskych fondov diaľničného úseku D1 Turany – Hubová rozhodovať v decembri. V pondelok sa v Kraľovanoch prerokoval dokument, ktorý hodnotí dodatočné technické opatrenia na zmiernenie vplyvu na územia sústavy Natura 2000. Hodnotenie zmierňujúcich opatrení dopĺňa správu nezávislého experta Petra Rotha z júla tohto roku a spolu s pripomienkami, ktoré vzišli z pondelkového prerokovania, sa zašlú do Bruselu.

Nový úsek patrí spolu s ružomberským úsekom medzi posledné chýbajúce na diaľnici D1 medzi Martinom a Prešovom. Všetky ostatné sú už buď v užívaní, alebo vo výstavbe. Trasa budúcej diaľnice vedie v chránenom prostredí medzi Malou a Veľkou Fatrou, preto Európska komisia požiadala Slovensko, aby opätovne posúdilo vplyvy tejto stavby na životné prostredie.

Počet shlédnutí: 1