OP Doprava by mal mať 1,3 mld. eur v roku 2013

16. 10. 2012

Na projekty v Operačnom programe Doprava (OPD) by mali byť v budúcom roku k dispozícii peniaze vo výške takmer 1,310 mld. eur. Prostriedky Európskej únie (EÚ) majú dosiahnuť 870,060 mil. eur, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 163,073 mil. eur a ďalšie zdroje štátu mimo spolufinancovania 276,410 mil. eur. Navrhované zdroje programu na dopravné projekty v roku 2013 sú podľa návrhu štátneho rozpočtu vyššie o takmer 20 %, alebo o 217,589 mil. eur oproti plánu na tento rok. Prostriedkov EÚ má byť viac o 16,5 %, resp. 123,250 mil. eur, domáce spolufinancovanie projektov sa má zvýšiť o 0,3 %, čiže skoro o 550 tis. eur a ďalšie peniaze štátu by mali vzrásť o 51,4 %, teda o 93,789 mil. eur. Najviac peňazí v OPD s využitím európskych zdrojov by malo v budúcom roku ísť na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Navrhnutá suma 628,297 mil. eur je v porovnaní s plánom na tento rok vyššia o takmer 43 %, teda 188,72 mil. eur. Prostriedky na modernizáciu železničnej infraštruktúry v objeme 447,615 mil. eur sú vyššie o 22,7 %, alebo 82,840 mil. eur. Na výstavbu ciest I. triedy je určených 200,185 mil. eur, čo je menej o takmer 3 %, čiže o 6,067 mil. eur. Investície do nových vlakových súprav majú v roku 2013 dosiahnuť 23,397 mil. eur. Oproti zámeru v tomto roku je to menej o 67,2 %, resp. 47,954 mil. eur. Peniaze na technickú pomoc v objeme 10,050 mil. eur budú vyššie o 0,5 % a 50 tis. eur.

Počet shlédnutí: 0