Osem z desiatich slovenských stavebných firiem je pre stanovenie záväzného harmonogramu výstavby diaľnic vládou

3. 1. 2017

„Stav zamestnancov bol z minulých období nastavený veľmi opatrne, takže dnes máme kapacity využité na 100 %. Ukončením niektorých projektov nám časť výrobnej odbornej kapacity ostáva nepokrytá, ale pre ďalšie sortimenty predpokladáme prijímanie nových zamestnancov na realizáciu novozískaných projektov v roku 2017,“ popisuje vyťaženie kapacít Ing. Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti, HOCHTIEF SK.

„Naše kapacity sú vyťažené na 90 – 95 %. Zámerne neuvádzam vyššie číslo, lebo stále sa môže objaviť zákazník, pre ktorého tie kapacity zväčšiť dokážeme,“ dodáva Erik Ivaničko, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, HANT BA, a. s.

Väčšinu zákaziek, pritom, stavebné spoločnosti získavajú od svojich stálych zákazníkov, v priemere sa jedná o 61 percent. Jedinú výraznejšiu odchýlku predstavujú opäť inžinierske spoločnosti, ktoré zákazky od stálych zákazníkov získavajú takmer v 3 prípadoch zo 4 (73 percent).

Podľa 8 z 10 riaditeľov stavebných firiem (79 percent) by mali politické strany stanoviť záväzný harmonogram výstavby diaľničných ťahov, pričom, iba 7 percent opýtaných s vypracovaním tohto harmonogramu nesúhlasilo a 14 percent sa nedokázalo rozhodnúť. Veľké stavebné spoločnosti s týmto návrhom dokonca súhlasili stopercentne. Podobný záväzný harmonogram by pomohol pravidelnejším investíciám, je o tom presvedčených 76 percent spoločností. Viac optimistické sú v tomto ohľade firmy zamerané na inžinierske stavebníctvo, ktoré v pravidelnejší príliv investícií, vďaka záväznému harmonogramu, veria v 86 percentách prípadov.

„Pre rovnomerný vývoj slovenského stavebníctva by bolo vhodné, aby štát, ako najväčší investor v tejto oblasti, mal pravidelne pripravený zásobník projektov, ktoré by súťažil. Uvítali by sme, ak by vznikol záväzný harmonogram spolu s finančným krytím pre veľké stavebné projekty. Dnes je totiž bežné, že sú obdobia, kedy štát naraz súťaži viacero projektov a potom zas obdobia, kedy stavebné firmy nemajú možnosť uchádzať sa o veľké zákazky. Rovnako dôležité je, aby na obsadenie odborných miest nemal vplyv výsledok volieb a aby boli na tieto pozície vybraní odborníci bez politického vplyvu. Stáva sa totiž, že na vyslovene odborné miesta sú dosadení politickí nominanti a tí sa potom menia so zmenou politickej strany. Zároveň, s touto zmenou dochádza aj k úprave a výberu priorít v danej oblasti stavebníctva. Považujeme za dôležité, aby sa štát viac zamyslel nad skutočnosťou, akým spôsobom bude podporovať domáce stavebné spoločnosti reálne zamestnávajúce ľudí. A to z dôvodu, aby sa nestávalo, že zahraničná stavebná spoločnosť s 50 zamestnancami, vyhrá zákazku za 100 miliónov EUR. V praxi sa potom obchoduje dvakrát – v prvom kole štát a v druhom kole zahraničná „stavebná“ spoločnosť, ktorá ale nemá vlastné kapacity,“ tvrdí Marián Moravčík, generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s.

Počet shlédnutí: 0