Otvorený list poslancom NRSR k stavebnému zákonu

20. 9. 2015

Inštitút urbánneho rozvoja dnes odoslal otvorený list poslancom NR SR. V liste upozorňuje na zásadné problémy návrhu stavebného zákona, ktorý bude predmetom rokovania na aktuálnej schôdzi NR SR.

Napriek skutočnosti, že ministerstvo dopravy odstránilo viaceré zásadné problematické úpravy a vysporiadalo sa čiastočne aj s otázkou čiernych stavieb, máme za to, že v návrhu nového stavebného zákona prevažujú negatíva nad jeho pozitívami. Zákon nie je v takom znení a tak prepracovaný, aby mohol byť schválený a najmä, aby mohol nadobudnúť v tomto znení účinnosť od 1.7.2016.

Otvorený list nájdete na adrese: http://www.iur.sk/…bnemu-zakonu

Počet shlédnutí: 0