P3 kúpuje české logistické portfólium v hodnote 523 miliónov eur

25. 8. 2014

PointPark Properties (P3), vlastník, developer a správca európskych priemyselných nehnuteľností, uzavrel dohodu o kúpe logistických nehnuteľností a priľahlých pozemkov určených k ďalšej výstavbe v Českej republike s celkovou výmerou 627 000 m2 od dvoch fondov spravovaných spoločnosťami Tristan Capital Partners a VGP za 523 miliónov eur. Transakcia nasleduje po akvizíciách v Taliansku z minulého mesiaca a ďalších zo začiatku tohto roka.

P3 kupuje 11 logistických parkov, ktoré tvoria 58 skladov a priľahlé pozemky s možnosťou výstavby ďalších 125 000 m2. Po dokončení tejto akvizície, ktorá je podmienená splnením zmluvných podmienok a rovnako podlieha schváleniu zo strany regulatórnych orgánov, bude môcť P3 ponúknuť zákazníkom skladové priestory s rozlohou presahujúcou 2 400 000 m2 v kontinentálnej Európe.

Generálny riaditeľ P3 Ian Worboys uviedol: „Táto investícia vychádza z našej stratégie rastu a posilňuje pozíciu firmy ako jedného z najvýznamnejších európskych vlastníkov logistických areálov. Česká republika je pre nás v tomto smere strategickým trhom, pretože sa nachádza na križovatke hlavných dopravných trás medzi západnou, strednou a východnou Európou. Nehnuteľnosti, ktoré touto transakciou získavame, sú umiestnené v tých najlepších logistických lokalitách a patria medzi najmodernejšie v Európe. Vďaka spojeniu týchto nových a našich existujúcich nehnuteľností tak P3 aktuálne vlastní jednu z najväčších sietí logistických parkov v celej Európe a svojej rozsiahlej zákazníckej základni môže poskytnúť ešte širšiu ponuku v oblasti priemyselných nehnuteľností.“

Logistický park v pražských Horných Počerniciach, ktorý predstavuje vôbec najväčší park v Českej republike, tvorí zhruba polovicu portfólia, na kúpe ktorého sa spoločnosť P3 dohodla. Súčasťou parku sú taktiež pozemky s povoleniami pre ďalšiu výstavbu na mieru (tzv. BTS) s rozlohou 69 000 m2. Zvyšnú časť získaného portfólia tvorí 27 skladových nehnuteľností triedy A, ktoré sú rozmiestnené po celej Českej republike, a to na strategických miestach, ako je Plzeň, Liberec, Hradec Králové či Olomouc.

Počet shlédnutí: 0