Pád budovy na Plynárenskej BBC1 Plus neohrozil

1. 7. 2012

Pád päťpodlažnej budovy medzi ulicami Plynárenská a Jarabinková, ktorý sa odohral, neohrozil prvú zelenú administratívnu budovu v Bratislave – BBC 1 Plus. Zelená budova, ktorú dokončuje rakúsky investor CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) sa nachádza v blízkosti komplexu 3nity Lifestyle Residence, kde došlo k pádu.

Prvotné prešetrenie nepreukázalo žiadne poškodenia budovy BBC 1 Plus. V najbližších dňoch vykoná CA Immo hĺbkový audit na definitívne potvrdenie výsledkov prvotného prešetrovania.

K narušeniu statiky a pádu časti komerčného priestoru 3nity LifeStyle Residence na Plynárenskej ulici v Bratislave došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách, pričom sa časť strechy rozostavanej stavby nachádzajúcej sa medzi obytnými vežami a susednou stavbou zrútila.

Počet shlédnutí: 0