Parkovacia politika je jedným z hlavných kľúčov k lepšej doprave v meste

10. 11. 2016

Hlavné mesto SR Bratislava pripravilo návrh jednotnej parkovacej politiky. Jednotné pravidlá v parkovaní, ktoré definuje pripravený návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN), by tak mali platiť pre celú Bratislavu. Hlavné mesto zadefinuje jednotné parametre systému, ktoré si budú mestské časti aplikovať a upravovať podľa svojich potrieb.

„Naše mesto v oblasti parkovacej politiky zaostáva nielen za hlavnými mestami iných európskych štátov, ale aj mestami na Slovensku. Viac to nemôžeme tolerovať,“ vysvetlil dôvody prípravy jednotných pravidiel primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„Pripravili sme systém, ktorý je otvorený a mestské časti sa budú môcť pripojiť vtedy, keď budú pripravené. Úlohou mesta je nastaviť spoločné pravidlá, ktoré budú v záujme všetkých Bratislavčanov. Úlohou mestských častí je zaviesť ich do praxe podľa konkrétnych potrieb jednotlivých mestských častí,“ doplnil primátor Nesrovnal. Ako zároveň dodal: „Po dvoch rokoch práce, rokovaní a vyjednávaní sme pripravili návrh VZN, ktorý sa opiera o návrhy mestských častí, interné analýzy, ako aj o analýzu spoločnosti Deloitte. Navyše, na rozdiel od minulosti, tentokrát chceme dať oveľa viac kompetencií v parkovaní mestským častiam. Na rozdiel od minulého obdobia, v ktorom sa stavalo na centralizovanom princípe, chceme, naopak, umožniť mestským častiam, aby sa do systému pripájali vtedy, keď sa samé rozhodnú.“

Podľa návrhu VZN bude jednotná len strecha systému, ktorú bude spravovať mesto. Mesto napríklad zadefinuje minimálne aj maximálne poplatky a ceny za parkovanie, bude garantovať otvorenosť systému tak, aby si každá mestská časť mohla parkovanie spravovať sama alebo nájsť si partnera, ktorý sa do mestského systému bez problémov pripojí. Všetky parametre si však určia mestské časti podľa svojich potrieb – od zonácie, až po výšku poplatkov. Mesto pre účely parkovania poskytne mestským častiam aj komunikácie mesta, ktoré budú v systéme potrebné.

Spoločná parkovacia politika prinesie jasné spoločné pravidlá, viac miesta pre rezidentov mestských častí, výhodné podmienky pre obyvateľov Bratislavy aj v iných mestských častiach – teda zvýhodnenie Bratislavčanov, spoplatnené parkovanie pre návštevníkov mesta a zároveň aj motiváciu prihlásiť sa na trvalý pobyt aj pre ľudí, ktorí v Bratislave žijú, ale trvalý pobyt majú nahlásený inde. Poplatok za parkovanie je regulačným poplatkom, nemá byť zdrojom príjmom pre prevádzkovateľa.

„Zavedenie parkovacej politiky je však len jedným z krokov, ktoré musíme spraviť, ale niekde treba začať,“ povedal primátor Nesrovnal. S parkovacou politikou súvisia aj ďalšie projekty, napríklad: dobudovanie terminálov integrovanej osobnej prepravy v celom Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré umožní jednoduchšie a pohodlnejšie dochádzanie do mesta prímestskou dopravou aj pomocou vlakov, zapojenie železničnej dopravy do prepravy osôb, spustenie bikesharingového systému ako súčasti integrovanej dopravy v Bratislave, budovanie nových cyklotrás, dokončenie električky v Petržalke až do Janíkovho dvora, modernizácia MHD, výstavba záchytných parkovísk či parkovacích domov.

„Zavedenie parkovacej politiky by bolo obrovským krokom nášho mesta vpred moderným a dobre fungujúcim mestám. Rozumiem, že na začiatku sa nemôžu do systému pripojiť všetky mestské časti – či už je to z technických, alebo politických dôvodov, ale musíme byť zodpovední. Bratislava je totiž jedno mesto, nie 17 samostatných obcí! Nemôžeme mať preto 17 nekompatibilných parkovacích politík. Systém sa po zavedení do praxe bude ďalej postupne vyvíjať, bude potrebné ho adaptovať na základe reálneho fungovania, moderných SMART riešení a podobne. Ale začať musíme,“ dodal primátor Nesrovnal.

Počet shlédnutí: 0