Penta má za sebou úspešný rok

20. 4. 2015

Celková hodnota aktív portfóliových spoločností skupiny Penta Investments dosiahla v minulom roku 6,7 miliardy eur. Podľa auditovaných finančných výsledkov skupina vykázala čistý zisk 70 miliónov eur.

V minulom roku Penta preinvestovala do nových projektov a do modernizácie existujúceho portfólia 330 miliónov eur. Skupina zvýšila svoj podiel v segmente zdravotníctva akvizíciou lekárenských reťazcov Apteka Mediq (Poľsko), SP Diamed, Novolékárna, Harmonie (Česká republika) a troch regionálnych nemocníc a polikliniky (Slovensko).

Zároveň vstúpila na realitný trh v Poľsku kancelárskym projektom vo Varšave. Na finančné výsledky skupiny mal vplyv aj predaj paroplynového cyklu PPC na Slovensku a dokončenie predaja spoločností Noves okná a PetCenter.

2014 – OTVORENIE BORY MALL A VSTUP NA MEDIÁLNY TRH

V novembri 2014 Penta otvorila nákupno-zábavné centrum Bory Mall, ktoré na bratislavský retailový trh prinieslo 54 000 m2 prenajímateľnej plochy. Prvým dokončeným realitným projektom skupiny v Českej republike sa stalo Florentinum, moderná administratívna budova v centre Prahy, ktorá získala významné medzinárodné a domáce ocenenia.

Novou investičnou oblasťou sa pre Pentu stali médiá. Na jeseň 2014 Penta investovala do spoločností 7 PLUS, a.s., Centrum Holdings, TREND Holdings, s.r.o. a Petit Press, a.s. Skupina vníma pôsobenie na mediálnom trhu s dlhodobým investičným horizontom a s ambíciou rozšíriť svoje investície v tejto oblasti aj na susednom českom trhu.

„Sme spokojní s minuloročnými hospodárskymi výsledkami. Podporujú našu úspešnú transformáciu z private equity spoločnosti na dlhodobého strategického investora. Z našich 16 portfóliových spoločností, sme dosiahli veľmi dobré finančné výsledky v 12 projektoch. Je preto zrejmé, že medziročný rast tržnej hodnoty nášho portfólia je spôsobený najmä zlepšenými výsledkami kľúčových firiem, menej novými akvizíciami. Teší ma, že sa Penta rozvíja ako zodpovedný a dôveryhodný partner pre zamestnancov našich spoločností a ich klientov,“ povedal Jaroslav Haščák, Managing Partner v Penta Investments.

V investičných projektoch skupiny na slovenskom trhu, Penta plánuje v tomto roku investične podporovať predovšetkým výstavbu nemocnice novej generácie v Michalovciach, vstup do nových regionálnych nemocníc (Galanta, Dunajská Streda), či bytovú výstavbu v Bratislave a Košiciach.

Prehľad výsledkov*

Najväčším segmentom v portfóliu Penty je zdravotníctvo (40 %), nasledujú developerské aktivity (22 %), výrobný sektor (14 %) a finančné služby (12 %). V uplynulom roku bolo v investičných projektoch Penty vytvorených 700 nových pracovných miest. V súčasnosti portfóliové spoločnosti skupiny zamestnávajú viac ako 35 000 pracovníkov.

Počet shlédnutí: 0