Počet aj objem vyhlásených obstarávaní na stavebné práce bol v septembri najnižší za posledné štyri roky

19. 12. 2016

V priebehu septembra 2016 vyhlásili investori celkom 62 obstarávaní v celkovej hodnote 38 miliónov EUR a v oboch ukazovateľoch ide o rekordné mesačné minimum za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Od januára do septembra 2016 bolo vyhlásených 2 697 verejných zákaziek na stavebné práce v celkovej hodnote 1,67 miliardy EUR, čo je z hľadiska objemu o štvrtinu menej než v roku predchádzajúcom. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2016.

V septembri 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 62 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 38 miliónov EUR. Z hľadiska počtu i objemu zákaziek ide v medziročnom porovnaní o významný pokles o 85,5, respektíve 90,9 percenta. Tieto hodnoty zároveň predstavujú vôbec najnižší mesačný počet aj objem vyhlásených zákaziek za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie.

V období od januára do septembra 2016 sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo celkom 2 697 súťaží v celkovej hodnote 1,67 miliardy EUR, čo síce oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje mierny desatinový nárast (11,2 percenta) počtu zákaziek, avšak z hľadiska ich objemu ide o štvrtinový pokles (24,2 percenta). Nárast počtu zákaziek pri súčasnom poklese objemu pritom s najväčšou pravdepodobnosťou dlhodobo súvisí s čerpaním financií z fondov v rámci Programu rozvoja vidieka. „Zatiaľ sme nezaznamenali nedostatok stavebných firiem vzhľadom k rastúcemu objemu vyhlásených verejných obstarávaní. Verejní investori často súťažia zákazky na cenu, a tak dokážeme kvalitné firmy pritiahnuť prijateľnými cenami a podmienkami,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ O.M.C. Invest

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bola tretina (34 percent) ukončená a zadaná konkrétnym stavebným firmám. To z celkového objemu predstavuje iba 14 percent v celkovej hodnote 237 miliónov EUR. Reálne ale boli tieto zákazky zadané v celkovej hodnote 206 miliónov EUR, teda o 13 percent menej oproti pôvodnej hodnote pri vyhlásení. Po odčítaní doposiaľ ukončených a zrušených súťaží (zhruba 7 percent z objemu vyhlásených zákaziek), v túto chvíľu zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 1,32 miliardy EUR.

Za prvých deväť mesiacov roka 2016 bolo investormi ukončených a zadaných konkrétnym dodávateľom celkom 1 904 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,48 miliardy EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než tretinový nárast počtu (38,8 percenta) a zároveň viac než štvrtinový nárast objemu (28,7 percenta). Súčasnú situáciu významne ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z júla 2016 (modernizácia trate Púchov – Žilina) v celkovej hodnote 365 miliónov EUR. Po jej modelovom odčítaní by sme dostali medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 3,1 percenta. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Počet shlédnutí: 0