Podpredsedom vlády pre investície je Ľubomír Vážny

26. 11. 2012

Nový podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorého dnes do funkcie vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič, bude hlavne zabezpečovať koordináciu veľkých investičných projektov s predpokladanými nákladmi nad jednu mld. eur. Podľa návrhu štatútu by mal dohliadať aj na veľké investičné projekty štátu alebo s jeho účasťou pri očakávaných nákladoch do 1 mld. eur, a to na základe rozhodnutia vlády.

Vicepremiér pre investície by mal zároveň koordinovať využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie v nasledujúcom programovom období 2014 až 2020 ako aj prípravu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni. Z tohto dôvodu sa má stať aj podpredsedom Rady vlády pre Partnerskú dohodu. Tieto činnosti v súčasnosti vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vážny po svojom vymenovaní do funkcie označil za potrebné prijať stratégiu dlhodobého rozvoja hospodárstva Slovenska a zároveň má ambíciu, aby tento dokument schválila nielen vláda, ale podporilo ho celé politické spektrum.

Podpredseda vlády pre investície by mal zároveň zhodnocovať reálnosť a potrebu veľkých investičných projektov ako aj predkladať vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu. Popritom by mal vypracovávať Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky. Podľa Vážneho je dôležité nastaviť lepšie podmienky pre čerpanie eurofondov, ktoré by sa malo zjednodušiť, zrýchliť a odbyrokratizovať. Väčšiu pozornosť využívaniu fondov treba venovať aj podľa hlavy štátu. Gašparovič vyjadril presvedčenie, že budúce Vážneho rozhodnutia na tomto poste vylúčia čo i len náznak korupcie pri schvaľovaní veľkých projektov.

Počet shlédnutí: 0