POPRAD: Spory mesta s firmou Scheidegger ohrozujú tréningové centrum

15. 11. 2012

Výstavba futbalového Národného tréningového centra v Poprade sa ešte nezačala a už je ohrozená jeho druhá etapa. Dôvodom sú spory mesta Poprad a spoločnosti Jána Telenského Scheidegger Training Institute Europe súvisiace s výstavbou sociálnych bytov. V súčasnosti stoja na časti pozemkov, kde by malo stáť tréningové futbalové ihrisko, azylové domy. Podľa pôvodných zmlúv mala spoločnosť Scheidegger postaviť v areáli Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici nové azylové byty, čím by sa uvoľnil priestor pre výstavbu tréningovej plochy. O problémoch s výstavbou nových azylových domov na Levočskej ulici primátor informoval poslancov na poslednom zasadnutí zastupiteľstva ešte v októbri v obsiahlom dokumente. Za vinníka vzniknutej situácie označil primátor spoločnosť Scheidegger. „Spoločnosť Scheidegger mala postaviť náhradné azylové bývanie a mohla ho postaviť, ale z celej genézy vyplýva, že v skutočnosti nemala záujem na realizácii tohto zámeru a celý tento postup spoločnosti Scheidegger bol len naťahovaním času, pričom predkladanie vždy nových požiadaviek a dokumentov malo viesť k vyvolaniu dojmu, že tento proces brzdí mesto Poprad,“ uviedol vo svojom stanovisku primátor. Jan Telensky, ktorý je zároveň väčšinovým vlastníkom spoločnej firmy s mestom Aquapark Poprad, tvrdí, že vyjadrenia primátora sú zavádzajúce. Jedno z nich je, že uvoľnené pozemky vraj chcela spoločnosť Scheidegger a Aquacity využiť pre svoj rozvoj. Podľa Telenského to nie je pravda, keďže pozemky pod súčasnými azylovými domami mali slúžiť práve na uskutočnenie projektu tréningového centra, ktorý tu plánuje vybudovať Slovenský futbalový zväz. V minulosti veľmi dobré vzťahy medzi Jánom Telenským a Antonom Dankom sú dnes minulosťou. Ján Telensky žiada primátora o ospravedlnenie za nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia súvisiace s prípadom azylového bývania za vážne poškodenie dobrého mena, ako aj dobrej povesti spoločnosti Scheidegger Training Institute Europe. Telensky zároveň mestu Poprad ponúkol postúpenie práv stavebníka k stavbe azylových bytov na Levočskej ulici, tentoraz za symbolické euro. Aj napriek problémom, ktoré momentálne sprevádzajú vzťahy mesta a Telenského, je Telensky naďalej pripravený podporovať propagáciu mesta Poprad i Slovenska a tým si plniť víziu, ktorá vznikla pri zakladaní Aquacity.

Počet shlédnutí: 0