Postavenie stavebnej inšpekcie by sa malo posilniť

15. 1. 2013

Slovenská stavebná inšpekcia dostane viac kompetencií, aby sa mohla zamerať na likvidáciu čiernych stavieb. Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko sa zároveň zhodol so šéfmi stavebných inšpektorátov aj na potrebe zvýšenia hornej hranice a zavedenie spodnej hranice pri pokutách za priestupky a správne delikty v stavebnom konaní. Informoval o tom rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Z výsledkov a poznatkov z doterajšej kontrolnej činnosti Slovenskej stavebnej inšpekcie vyplýva, že stavebné úrady na úrovní obcí vykonávajú svoju kontrolnú funkciu s rezervami. Problémy by mohlo vyriešiť rozšírenie kompetencií Slovenskej stavebnej inšpekcie. „Po novom by tak tieto úrady mohli zastaviť stavebné práce na čiernych stavbách alebo ich častiach. Dnes to môže urobiť iba stavebný úrad,“ povedal Palko po rokovaní. Zintenzívniť boj proti čiernym stavbám by mohlo aj zvýšenie počtu stavených inšpektorátov zo súčasných päť na osem tak, aby bol stavebný inšpektorát v každom krajskom meste. Zároveň rezort plánuje posilniť kontrolnú činnosť a postavenie stavebnej inšpekcie tak, aby prvostupňové stavebné úrady mali povinnosť informovať do tridsiatich dní Slovenskú stavebnú inšpekciu o výsledku konania o odstránení stavby, resp. jej dodatočnom povolení.

Rovnako sa všetci prítomní zhodli aj na potrebe zaviesť minimálnu výšku pokút za správne delikty, kde sú páchateľmi právnické osoby. Tieto pokuty ukladá stavebný úrad alebo stavebná inšpekcia. Zabráni sa tým prípadom, kedy stavebné úrady stanovovali iba minimálne alebo vôbec žiadne pokuty za porušovanie zákona. Prax totiž podľa ministerstva ukazuje, že stavebné úrady často prehliadajú nepovolenú činnosť stavebníkov, najmä obyvateľov vlastnej obce.

Počet shlédnutí: 0