Povýšenia v Prologis na Slovensku a v Čechách

31. 7. 2014

• Martin Polák povýšil na pozíciu senior viceprezidenta a country managera pre Českú republiku a Slovensko. Martin nastúpil do spoločnosti Prologis v roku 2008. Na starosti má rozvoj a nájomné aktivity spoločnosti Prologis na českom a slovenskom trhu, riadenie projektov, správu majetku a finančné oddelenie. Pred nástupom do spoločnosti Prologis pracoval Martin pre IPEC Group, kde zastával pozíciu manažéra logistických a priemyselných budov. Martin vyštudoval ekonomiku a stavebníctvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

• Michal Vrba na pozíciu riaditeľa projektového managementu v Českej republike a na Slovensku. Na tejto pozícii bude zodpovedný za územný rozvoj, procesovania všetkých nových projektov, vrátane širokého spektra BTS projektov na mieru zákazníkom Prologis v Českej republike a na Slovensku. Michal vyštudoval České vysoké učení technické v Prahe, odbor Management a ekonomika v stavebníctve.

Počet shlédnutí: 0