Pozemkové spoločenstvá budú musieť mať právnu subjektivitu

14. 11. 2012

Všetky pozemkové spoločenstvá, ktoré vystupovali bez právnej subjektivity, sa budú musieť transformovať na spoločenstvá s právnou subjektivitou. Vyplýva to z návrhu nového zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré návrh predložilo, považuje existenciu pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity za neopodstatnenú, keďže mnohé z nich vystupovali tak ako tie, ktoré ju majú. Nový zákon sa ďalej zaoberá aj postavením Slovenského pozemkového fondu (SPF) vo vzťahu k pozemkovým spoločenstvám a vznikom a registráciou pozemkových spoločenstiev vlastníkov pozemkov, ktoré nie sú spoločnou nehnuteľnosťou.

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek doplnil, že doteraz nebolo možné odpredať len určitú časť pozemku, ktorý vlastnilo pozemkové spoločenstvo. V špecifických prípadoch, napríklad pri výstavbe diaľnice, musel štát vykúpiť celý pozemok, čo bolo ekonomicky nevýhodné. Nová legislatíva pri súhlase nadpolovičnej väčšiny účastníkov spoločenstva umožní odpredať iba potrebnú časť pozemku. Členovia, ktorí z odpredajom súhlasili, si môžu rozdeliť finančnú kompenzáciu, zatiaľ čo ostatným sa zvýši majetková účasť v zostávajúcej časti pozemku. Vypracovanie návrhu nového zákona o pozemkových spoločenstvách je podľa rezortu pôdohospodárstva odôvodnené aj skutočnosťou, že cieľom súčasne platného zákona bolo predovšetkým preklenúť obdobie hľadania vlastných mechanizmov chodu pozemkových spoločenstiev, usporiadať ich vzťahy k štátu, usporiadať vzťahy vo vnútri spoločenstiev, podporiť sceľovanie pozemkov a pôsobiť proti ich ďalšiemu drobeniu a naznačiť možnosti realizovania podnikateľských zámerov v nadväznosti na existujúci právny poriadok. „Tieto problémy sa počas účinnosti tohto zákona vyvinuli natoľko, že si vyžiadali novú právnu úpravu,“ uvádza rezort pôdohospodárstva. Nová legislatíva by mala nadobudnúť platnosť 1. mája 2013.

Počet shlédnutí: 0