Prepojiť železničné koridory v Bratislave chce sedem firiem

23. 7. 2012

Záujem o prvú etapu prác v rámci projektu prepojenia železničných koridorov v Bratislave prejavilo sedem spoločností či konzorcií. Podľa informácií agentúry SITA najlacnejšiu ponuku dalo konzorcium firiem Doprastav – Subterra, a to vo výške 269,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Najdrahšiu ponuku v objeme 358 mil. eur bez DPH dostali železnice od konzorcia Eurovia CS – Eurovia SK – Stavby mostov Slovakia. Spoločnosť ZIPP je ochotná prvú časť výstavby železničnej infraštruktúry v Bratislave postaviť za 293 mil. eur. Konzorcium OHL ŽS- TUBAU – ELZA pýta od železníc necelých 316 mil. eur, konzorcium Skanska SK – Skanska 321,5 mil. eur, konzorcium Hochtief- Alpine – Váhostav SK 322 mil. eur a konzorcium TSS Grade-BOGL – KRÝSL 354,6 mil. eur. Spoločnosť ŽSR pritom predpokladala cenu za prvú etapu prác v rámci projektu prepojenia železničných koridorov v Bratislave vo výške 424 mil. eur. Železnice vyhlásili spomínanú verejnú súťaž ešte vo februári tohto roka. Tender je zameraný na vybudovanie novej železničnej trate Bratislava predmestie – Bratislava filiálka a stanice pri Trnavskom mýte. Výstavba uvedenej dvojkoľajovej trate si zároveň vyžiada rekonštrukciu jednokoľajového železničného mosta medzi Hlavnou stanicou a stanicou Bratislava, Nové Mesto, ako aj preložku inžinierskych sietí. Na stanici Nové Mesto bude nevyhnutná aj výmena zabezpečovacieho zariadenia. Správca železničnej infraštruktúry chce investíciu financovať z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava (OPD) v súčasnom programovom období. Prvá etapa projektu by mala byť hotová v roku 2015. Projekt výstavby železničnej trate v Bratislave patrí medzi priority rozvoja infraštruktúry verejnej dopravy v Bratislave aj s dosahom na Bratislavský samosprávny kraj.

Počet shlédnutí: 0