Prešovskí poslanci dali zelenú investorovi z Talianska

26. 9. 2012

Prešovskí mestskí poslanci na stredajšom zastupiteľstve schválili zámer predaja pozemkov v mestskom priemyselnom parku IPZ Prešov – Záborské pre talianskeho investora Travaglini SK, s.r.o.. Spoločnosť prejavila záujem o kúpu parcely s rozlohou 10 tis. metrov štvorcových, poslanci súhlasili s predajom za 40 eur za meter štvorcový. Firma s talianskym kapitálom tu plánuje vyrábať obaly pre americkú spoločnosť Honeywell, ktorá sa v priemyselnom parku už etablovala a začala skúšobnú prevádzku. Výrobca obalov by mal tiež baliť hotové výrobky z Honeywellu.

Zámer predať pozemky získal podporu u poslancov. V rámci rozpravy padla požiadavka, aby to bolo naozaj tých 40 eur za meter štvorcový, aby si dodatočne investor nenárokoval iné úľavy, ako sa to stalo u spoločnosti Honeywell, ktorá svoju investíciu podmienila výstavbou prístupovej cesty. Poslanci tento zámer predaja pozemkov schválili ako majetkový prevod hodný osobitného zreteľa.

Počet shlédnutí: 0