Priemerný vek zamestnancov v stavebníctve sa pohybuje na úrovni 42 rokov, iba veľmi malá časť z nich sú cudzinci

3. 1. 2017

Priemerný vek zamestnancov pracujúcich v slovenských stavebných firmách je 42 rokov, pričom, najstarší zamestnanci sú na úrovni manažmentu s priemerným vekom 45 rokov. Robotnícke a administratívne pozície pritom zastávajú iba o málo starší ľudia a priemerný vek sa tu v oboch prípadoch pohybuje na hranici 41 rokov. Vyšší priemerný vek zamestnancov sa objavuje u firiem zameraných na inžinierske stavebníctvo (45 rokov) a veľkých stavebných spoločností (44 rokov). Odpovede riaditeľov stavebných spoločností ohľadom priemerného veku zamestnancov sa pohybovali v rozmedzí od 25 do 65 rokov.

Stavebné firmy pritom v drvivej väčšine prípadov zamestnávajú Slovákov a iba veľmi malú časť zamestnancov predstavujú cudzinci. Najviac zamestnancov slovenskej národnosti pracuje v priemere na administratívnych pozíciách (98 percent), nasledujú manažérske (97 percent) a robotnícke profesie (95 percent). Najmenej cudzincov pracuje vo firmách zameraných na inžinierske stavby (1 percento) a na manažérskych pozíciách veľkých firiem (0 percent). Takmer pätina (18 percent) riaditeľov stavebných spoločností na túto otázku neodpovedala.

Strojový park stavebných firiem sa obmieňa v priemere po 7 rokoch, pričom na tomto údaji sa zhodli riaditelia naprieč celým sektorom. Jedinú výnimku predstavujú veľké stavebné spoločnosti, v ktorých dochádza k obmene strojového parku v priemere po 8 rokoch.

Počet shlédnutí: 0