Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel medzikvartálne opäť klesal

11. 9. 2017

Za výpadkom stál predovšetkým automobilový priemysel. Stavebníctvu sa v júli naopak darilo.

Stavebná produkcia medzikvartálne rástla o 3,4 %. Napriek slabšej aktivite najmä v oblasti infraštruktúrnych projektov sa stavebnej aktivite v júli darilo, zrejme aj vplyvom priaznivého počasia. Medziročne stavebníctvo vzrástlo až o 14,7 %, čo je najvyššia hodnota od začiatku roka 2016.

Priemysel v júli 2017 medzikvartálne klesol o 1,1 %. Podobne, ako minulý mesiac, produkciu negatívne ovplyvnila predovšetkým výroba dopravných prostriedkov a elektroniky. Naopak, darilo sa výrobe kovov.

Súčasný medzikvartálny pokles priemyslu (už druhý mesiac v rade) nepredstavuje negatívny signál pre vývoj ekonomiky SR. Kým predchádzajúci mesiac na vývoj jednorazovo vplýval štrajk vo výrobe automobilov, júlový vývoj bol ovplyvnený letnými odstávkami vo výrobe.

Medzimesačne priemysel klesol o 2,3 %. Pod výraznejší pokles sa podpísal najmä automobilový priemysel. S výnimkou petrochemického a chemického priemyslu prakticky všetky ťažiskové odvetvia medzimesačne vyrábali buď menej alebo výroba rástla iba mierne.

Počet shlédnutí: 0