Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel podľa očakávaní v treťom štvrťroku 2016 klesol

14. 11. 2016

Stavebná produkcia sa medzikvartálne znížila o 6 %, pričom v druhom štvrťroku klesala až o 8,7 %. Rovnako medziročne stavebníctvo výrazne klesá a dosahuje najväčšie poklesy od roku 2009 najmä kvôli výpadku výstavby infraštruktúrnych projektov. Slabší vývoj inžinierskeho staviteľstva potvrdzujú aj podnikateľské nálady, ktoré sú v roku 2016 viac pesimistickejšie než v odvetví výstavby budov. Októbrový prepad podnikateľského sentimentu v stavebníctve súvisí najmä s hodnotením množstva nových zákaziek. Aj v tomto prípade sú na tom horšie stavebné práce súvisiace s infraštruktúrou, i keď výrazné zhoršenie zaznamenala aj stavebná činnosť na budovách.

Priemysel v treťom kvartáli klesal najmä kvôli slabšiemu letnému obdobiu. Tlmila ho najmä výroba automobilov. Taktiež pokračoval prepad stavebníctva, najmä v sektore inžinierskych stavieb.

Za celý tretí štvrťrok priemyselná produkcia poklesla o 4,6 %. Slabší vývoj ovplyvnil najmä júlový prudký prepad produkcie, ktorý nedokázala vykompenzovať ani korekcia v nasledujúcom mesiaci. Napriek tomu sa index priemyselnej produkcie úrovňovo nachádza na pomerne vysokých úrovniach. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2016 klesla najmä produkcia automobilov. Naopak, darilo sa petrochemickému a gumárenskému priemyslu. Medzikvartálne zhoršenie vývoja priemyslu je v súlade s očakávaniami vývoja ekonomiky podľa prognózy NBS, ako aj s aktuálnym vývojom ostatných mesačných indikátorov.

Medzimesačne priemyselná produkcia klesala o 1,9 %. Zmiernenie tempa sa po relatívne prudkom raste v predchádzajúcom mesiaci dalo očakávať, miernym prekvapením bolo, že sa tak udialo pri takmer všetkých priemyselných odvetviach. Najviac však priemyselnú produkciu tlmila výroba automobilov, elektronických a elektrických zariadení.

Počet shlédnutí: 0