Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa v októbri vrátil k medzikvartálnemu rastu

11. 12. 2016

Rýchlejší medzikvartálny rast v priemysle sa po slabšom treťom štvrťroku dal očakávať. Okrem výroby áut (ktorá je pôvodcom doterajšieho rozkolísaného vývoja) sa medzikvartálne darilo aj gumárenskému a metalurgickému priemyslu.

Stavebníctvo zmierňuje svoj prepad. Stavebná produkcia v októbri medzikvartálne klesala o 3,0 %, najmä kvôli slabému vývoju vo výstavbe infraštruktúrnych projektov. V porovnaní s minulými mesiacmi však došlo k zmierneniu celkového prepadu.

V októbri 2016 priemyselná produkcia po troch mesiacoch poklesu opäť vzrástla. Oproti priemeru predchádzajúcich troch mesiacov bola vyššia o 5,8 %. K rastu opäť prispieval najmä automobilový priemysel, ktorého vývoj v predchádzajúcom kvartáli bol slabý. Okrem výroby áut k rastu priemyslu prispievala významnejšie aj výroba gumy a kovov. Rast v priemysle je v súlade s očakávaným vývojom HDP na štvrtý štvrťrok 2016. Pomerne prudký medzikvartálny pokles priemyslu v treťom štvrťroku by mal byť vykompenzovaný rýchlejším rastom v závere tohto roka.

Kým v septembri 2016 nastal útlm vo väčšine odvetví, v októbri medzimesačne opäť rástla väčšina kľúčových zložiek priemyslu (najviac sa darilo výrobe áut a kovov). Výnimku predstavoval chemický priemysel, ktorý výrazne klesol pravdepodobne kvôli rekonštrukčným odstávkam u jedného z najväčších výrobcov v danom odvetví.

Počet shlédnutí: 0