Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa v prvom štvrťroku vyvíjal priaznivo.

14. 5. 2017

Výsledné číslo za celý štvrťrok pozitívne ovplyvnil marcový vývoj. Z medzikvartálneho pohľadu sa darilo najmä potravinárskemu, hutníckemu a elektrotechnickému priemyslu. V samotnom marci sa darilo aj automobilovému priemyslu. Stavebná produkcia po dlhšom období opäť medziročne rástla.

Stavebná produkcia v prvom štvrťroku vzrástla o 4,6 %. Prispela k tomu najmä nová výstavba, pričom stavebná činnosť súvisiaca s opravami a údržbou taktiež medzikvartálne rástla. Z medzimesačného pohľadu sa už druhý mesiac v rade pomerne dynamicky vyvíja výstavba novej infraštruktúry.

Za prvý štvrťrok 2017 priemysel medzikvartálne vzrástol o 2,2 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide síce o spomalenie, to však predstavuje iba korekciu neštandardného vývoja vo štvrtom, resp. treťom štvrťroku minulého roka. K rastu priemyslu prispievala predovšetkým výroba potravín, kovov a elektrotechniky. Medzikvartálny rast v priemysle je v súlade s očakávaným vývojom ekonomiky na prvý štvrťrok 2017.

Medzimesačne priemysel vzrástol o 2,7 %. Za priaznivým vývojom v marci stála predovšetkým výroba automobilov, potravín ale aj dodávka energií. Výroba automobilov v prvom štvrťroku doteraz viac-menej zaostávala, marcové oživenie tak môže naznačovať rozbehnutie výroby nového modelu v Trnave s plnším využitím výrobných kapacít. To by znamenalo, že výroba áut by mohla v druhom štvrťroku opäť ťahať priemysel k vyšším hodnotám. Pozitívom zostáva, že výpadok automobilového priemyslu v prvom kvartáli dokázali nahradiť iné odvetvia, predovšetkým spomínaná výroba potravín, chemikálií a elektrotechniky.

Počet shlédnutí: 0