Priemyselný park vo Vrábľoch mení majiteľa

25. 4. 2019

Slovenský tím investičného poradenstva v JLL úspešne sprostredkoval predaj priemyselného a komerčného parku vo Vrábľoch. JLL tím pri transakcii zastupoval predávajúceho, ktorý odpredal svoju priemyselnú nehnuteľnosť na západnom Slovensku investičnej skupine Proxenta. Hodnota transakcie zostáva nezverejnená.

Proxenta je slovenskou investičnou skupinou, ktorá na lokálnom trhu pôsobí od roku 2009. Vlastný kapitál aj finančné prostriedky klientov zhodnocuje v portfóliu svojich projektov v aktuálnej trhovej hodnote prevyšujúcej 170 miliónov eur.

Priemyselný a komerčný park vo Vrábľoch tvoria tri samostatne stojace výrobné haly ponúkajúce približne 26 000 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy, z ktorých 20 000 m2 predstavujú priemyselné priestory A kategórie a zvyšnú časť (6 000 m2) plne prenajaté kancelárske priestory. Park je situovaný v meste Vráble, na západnom Slovensku, len 15 km od krajského mesta Nitra, ktoré je regionálnym a strategickým centrom pre automobilovú výrobu v rámci SR. Svojou blízkosťou k hlavnému mestu (115 km) je park výborne a pohodlne prepojený so všetkými dôležitými dopravnými a tranzitnými uzlami.

„Cielene vyhľadávame investičné projekty určené na dlhodobý prenájom, ktoré našej spoločnosti zabezpečujú stabilný a dlhodobý výnos. Takým je bezpochyby i táto nová akvizícia v priemyselnom parku Vráble, ktorú sme zrealizovali vo výnimočne krátkom časovom odstupe po našej poslednej akvizícii v tomto segmente v centre Bratislavy koncom minulého roka. Flexibilita a rýchle rozhodovanie nám umožnili, že sme dokázali cez aktíva spolu s investormi zrealizovať túto transakciu rýchlo a efektívne. Zmluva s kvalitným nájomcom uzatvorená vopred na dobu 10 rokov je zárukou bezpečnej a výnosnej investície, na ktorú sme v našom portfóliu hrdí,“ hovorí Pavol Kožík, majiteľ skupiny PROXENTA.

Peter Nitschneider, konateľ a vedúci transakčného poradenstva JLL, hovorí: „Počas uplynulých 24 mesiacov získal priemyselný sektor na slovenskom investičnom trhu jasnú dominanciu. Takmer 45% zo realizovaného investičného objemu smerovalo v tomto období do logistických a výrobných nehnuteľností. Táto transakcia potvrdzuje, že kvalitne zazmluvnený produkt situovaný v rastúcej a etablovanej logistickej lokalite je v súčasnosti vysoko dopytovaný a likvidný.“

Počet shlédnutí: 0