Primátor a starostovia podpíšu memorandum k parkovacej politike

31. 1. 2016

Vo štvrtok 28. januára 2016 sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, ktoré zvolal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal, so starostami a zástupcami jednotlivých mestských častí ohľadom jednotnej parkovacej politiky. Účelom rokovania bolo nastaviť ďalšie kroky spolupráce, ktorej cieľom je zaviesť poriadok v parkovaní prijatím jednotnej parkovacej politiky v Bratislave.

„Pokračujeme v rokovaniach o jednotnej parkovacej politike. Cieľom je zaviesť poriadok v parkovaní na celom území Bratislavy. Na budúci týždeň podpíšeme memorandum o spoločnom postupe so všetkými mestskými časťami, ktoré majú záujem na jej spustení. Som rád, že aj na včerajšom pracovnom rokovaní väčšina mestských častí vyjadrila záujem riešiť tento veľký bratislavský problém a podpisom memoranda tento svoj záväzok potvrdia. Zároveň sme sa dohodli na vytvorení expertnej skupiny, ktorá už bude riešiť konkrétne otázky súvisiace s prípravou zavedenia dohodnutých princípov do praxe – teda technické otázky procesu,“ zhodnotil primátor Bratislavy výsledky pracovného stretnutia.

Na návrh primátora sa teda vytvorí expertná pracovná skupina, ktorá bude riešiť otázky spojené s prípravou parkovacej politiky na odbornej úrovni, s cieľom riešiť technické náležitosti procesu. Jej členmi budú zástupcovia mesta a mestských častí, ktoré majú záujem pripojiť sa k jednotnej parkovacej politike. Hlavné mesto zároveň pripravuje Memorandum mesta a mestských častí o spoločnom postupe v oblasti parkovacej politiky, ktoré budú môcť podpísať všetky mestské časti, ktoré sa chcú k parkovacej politike pridať a aj takýmto spôsobom deklaratívne potvrdia svoj záujem. K podpisu memoranda dôjde už tento týždeň.

Počet shlédnutí: 0