Primátor Nesrovnal chce zlepšiť postavenie Bratislavy, oslovil aj starostov mestských častí

13. 2. 2017

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal má záujem riešiť dlhodobo zanedbané finančné a kompetenčné problémy hlavného mesta. Na tieto problémy upozorňuje od svojho nástupu do funkcie a snaží sa získať širšiu verejnú podporu pre ich riešenie. V kontexte získavania podpory pre štrukturálne zmeny v postavení, financovaní, kompetenciách a statuse Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy primátor Ivo Nesrovnal pripomenul starostom mestských častí svoju komunikáciu s najvyššími ústavnými činiteľmi Slovenskej republiky v tejto záležitosti. Zároveň starostov mestských častí požiadal o návrhy možných legislatívnych riešení týkajúcich sa ich mestských častí.

Primátor verí, že spoločným úsilím bude možné prispieť k efektívnejšej správe hlavného mesta a k jeho spôsobilosti lepšie slúžiť svojim obyvateľom.

Počet shlédnutí: 0