Primátor Nesrovnal: Pripravili sme návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2017

24. 10. 2016

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu s vedením magistrátu predstavili návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na rok 2017. Ambíciou vedenia mesta je schválenie vyrovnaného rozpočtu, ktorý počíta so znižovaním zadlženosti mesta. O návrhu budú ešte rokovať komisie mestského zastupiteľstva a o schválení rozhodnú mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí.

„Odprezentovali sme poslancom návrh vyrovnaného rozpočtu, ktorý má zároveň ambíciu znižovať zadlženosť mesta Bratislava,“ povedal primátor Ivo Nesrovnal. V rozpočte plánuje mesto zvýšiť výdavky na verejnú dopravu, budovanie nových a udržovanie už existujúcich cyklotrás, budovanie nových chodníkov pre peších, ako aj bezbariérových priechodov pre chodcov. „Napriek vyrovnanosti na príjmovej a výdavkovej strane rozpočtu sa zameriavame aj na zvýšenie výdavkov na čistotu verejných priestranstiev, zeleň, opravu cestnej infraštruktúry a bokom nezostane ani školstvo,“ pokračoval Nesrovnal. Ako ďalej dodal, návrh počíta aj so zvýšením výdavkov na základné umelecké školy a centrá voľného času. Mesto navrhuje zároveň aj vyššiu podporu kultúry v meste. Každý z programov dostane z rozpočtu viac peňazí ako tomu bolo v tomto roku. Schvaľovací proces bude ukončený na rokovaní mestského zastupiteľstva v decembri, kedy o návrhu rozpočtu budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Počet shlédnutí: 0