Primátor Nesrovnal: V prípade Hlavnej stanice je čas konať

10. 1. 2017

Dňa 31. decembra vypršala Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Transprojekt s.r.o. (investorom projektu výstavby Hlavnej stanice), ktorá poškodila všetkých Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta. Aj napriek tomu, že hlavné mesto splnilo všetky svoje záväzky a poskytovalo investorovi potrebnú súčinnosť, investor nesplnil, čo sľúbil a projekt za viac ako 6 rokov nedokázal zrealizovať.

Hlavné mesto ešte v decembri informovalo spoločnosť Transprojekt s.r.o., že časový dodatok k zmluve uzatvorenej ešte v decembri 2010 vedenie hlavného mesta a mestské zastupiteľstvo odmietlo prijať a že v prípade, ak investor mestu neodovzdá právoplatne skolaudované stavebné objekty a plánované investície tak, ako boli zmluvne dohodnuté, zmluva prestáva platiť.

„Je neuveriteľné a smutné zároveň, že za viac ako 6 rokov sa na stanici a v okolí zmenilo len to, do čoho investovalo hlavné mesto a železnice – zrevitalizované predstaničné námestie, opravené eskalátory, zmodernizovanie električkovej trate a podobne. Teraz máme konečne rozviazané ruky, aspoň čo sa týka predstaničných priestorov, ktoré sa vrátia do majetku mesta,“ skonštatoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Požiadam o stretnutie s ministrom dopravy aj generálnym riaditeľom železníc, aby sme si skoordinovali ďalší postup, ktorý by nám umožnil plnohodnotnú revitalizáciu a rekonštrukciu tohto priestoru. Pre nás je už v tejto chvíli partnerom vláda, ministerstvo dopravy a Železnice SR, nakoľko ide o projekt s celoštátnym významom a len spoločne sa dopracujeme ku kvalitnému riešeniu,“ prezradil najbližšie plány primátor.

„Nemáme na čo čakať, je čas konať. Verím, že investor, ktorý nebol schopný zrealizovať projekt tak, ako sa k tomu zmluvne ešte v roku 2010 zaviazal, prestane ďalej traumatizovať mesto a verejnosť a nebude komplikovať naše ďalšie snahy o obnovu Hlavnej stanice,“ doplnil primátor Nesrovnal. Podobnú zmluvu so spol. Transprojekt s.r.o. majú totiž uzavreté aj Železnice Slovenskej republiky, ktorým patrí samotná budova Hlavnej stanice v Bratislave.

Zmluva s investorom, ktorú malo mesto uzatvorenú, platila do konca roku 2016. Viackrát to potvrdili aj mestskí poslanci na mestskom zastupiteľstve. Naposledy na zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. novembra podporili návrh vedenia mesta na nepredĺženie zmluvy a opätovne tak odmietli časový dodatok k zmluve. Mesto totiž viackrát vyzvalo investora na dodržanie zmluvy a zrealizovanie projektu v zmluvnom termíne, žiaľ, neúspešne. Hneď po skončení zmluvného termínu mesto vykonalo obhliadku priestorov, na ktorej sa potvrdilo, že investičný zámer zrealizovaný nebol a investor do konca zmluvného termínu mestu stavebné objekty a plánované investície predstaničného priestoru Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave neodovzdal.

„Budúcnosť Hlavnej stanice bude závisieť aj od ďalšieho rozvoja železničnej dopravy v Bratislave – konkrétne stanice na Trnavskom mýte. Bratislava potrebuje ďalšiu stanicu. Som presvedčený, že stanica na Filiálku patrí a musí tam byť. Naša krajina je totiž od Bratislavy smerovaná na sever a východ a práve odtiaľ prichádza do hlavného mesta najviac ľudí,“ avizoval primátor Bratislavy.

Počet shlédnutí: 0