Primátor rokoval s HB Reavis a J&T Real Estate o dopravných projektoch

21. 5. 2017

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal rokoval so zástupcami spoločností HB Reavis a J&T Real Estate v súvislosti so zámermi týchto spoločností realizovať v hlavnom meste investície do dopravnej infraštruktúry (nadzemná lanová dráha a električková trať).

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava víta každú takúto významnú iniciatívu zameranú na rozvoj hlavného mesta. Primátor Nesrovnal oceňuje záujem investorov podieľať sa na tomto rozvoji.

Hlavné mesto s investormi komunikuje, uskutočnilo sa niekoľko informatívnych stretnutí, na ktorých investori oboznámili hlavné mesto so svojimi zámermi.

Projekty oboch spoločností sa prelínajú a súvisia s realizáciou strategických investícií v meste. Hlavné mesto bude nápomocné v procese posudzovania a realizácie týchto projektov a bude ich posudzovať z hľadiska týchto parametrov: aby zapadli do koncepcie rozvoja mesta, aby boli obohatením nosného dopravného systému mesta a aby v prípade ich implementácie, oba projekty fungovali synergicky a v prospech Bratislavčanov.

V tejto fáze hlavné mesto očakáva viac komplexných informácií o financovaní, procese prípravy a výstavby, čase výstavby a spolupráci všetkých zainteresovaných pri realizácii týchto projektov.

Počet shlédnutí: 0