Produkcia stavebníctva sa v auguste prepadla o 13,7 %

9. 10. 2012

Pokračujúci prepad stavebnej produkcie sa v auguste ešte viac prehĺbil. Výkony odvetvia v ôsmom mesiaci klesli medziročne o 13,7 % na 465,4 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli oproti júlu nižšie o 0,5 %. Pokles stavebníctva v auguste v porovnaní s mesiacom predtým zrýchlil o 2,5 percentuálneho bodu. Za osem mesiacov tohto roka dosiahla stavebná produkcia 2,998 mld. eur a medziročne sa znížila o 11,5 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v auguste medziročne klesla o 15,2 % na 444,7 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 1,7 percentuálneho bodu na 95,5 %. „Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 23,4 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 28,4 %,“ uviedol ďalej ŠÚ.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, tvorila 74,9 %, čo je medziročne menej o 8 percentuálnych bodov. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol o 8,1 percentuálneho bodu na 23,9 %. „Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 27,2 % a na budovách o 9,9 %,“ dodal ŠÚ. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 73 % a na inžinierskych stavbách 27 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí v auguste vzrástla o 38,3 % na 20,8 mil. eur a jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 4,5 %.

Počet shlédnutí: 0