Prologis zhŕňa svoje výsledky za prvý štvrťrok 2020

29. 4. 2020

Prologis, globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, zverejnil 21. apríla 2020 výsledky svojho hospodárenia v prvom kvartáli roku 2020. Vedenie spoločnosti uviedlo, že do obdobia boja proti COVID-19 vstúpil Prologis silný, s vysokým stupňom likvidity aj úveruschopnosti. Možno predpokladať, že kombinácia kvality portfólia Prologis, zákazníckej základne a stavu súvahy pomôže spoločnosti úspešne čeliť prekážkam, ktoré v roku 2020 toto ochorenie vytvára.

Vplyvy pandémie sa v regiónoch, kde spoločnosť pôsobí, prejavia rozdielnym spôsobom. Konkrétne v Európe je v dôsledku zmeny dynamiky ponuky a dopytu očakávané zníženie miery obsadenosti o 130 bázických bodov. V prvom štvrťroku dosiahol Prologis takú úroveň nájomnej aktivity, ktorá prekonala svojou výškou pôvodné očakávania; avšak aktuálna prognóza naznačuje pre celý tento rok nulový rast nájmov.

Ďalšie závery: • Zákazníci Prologis pôsobiaci v oblastiach potravinárstva, produkcie nápojov a výroby ďalších produktov pre každodennú spotrebu registrujú zásadný nárast dopytu. Na druhej strane zákazníci, ktorí podnikajú s oblečením, športovým vybavením, tovarom pre domácnosť alebo nábytkom zaznamenávajú znížený dopyt. • Prologis má v pláne pokračovať vo výstavbe všetkých svojich špekulatívnych projektov aj skôr zazmluvnených budov na mieru (BTS) v pôvodnom rozsahu. Po celom svete má spoločnosť vo výstavbe 30 BTS projektov, medzi nimi aj tri novorozostavané projekty na území Nemecka, Talianska a Poľska. Všetci zákazníci, pre ktorých je táto výstavba určená, prejavili záujem pokračovať podľa plánu. • Spoločnosť predpokladá v treťom kvartáli zníženie dopytu, ale zároveň očakáva, že ku koncu roka začne dochádzať k ozdraveniu prevádzkového prostredia.

Stručný prehľad výsledkov Prologis v Európe za prvý štvrťrok Na konci tohto obdobia pozostávalo európske portfólio Prologis zo 756 budov a 18,5 milióna metrov štvorcových pozemkov s obsadenosťou 96 %. Počas prvého kvartálu postavila spoločnosť v Európe 106 384 metrov štvorcových, z toho 84,1 % na mieru na kľúčových logistických trhoch v blízkosti spotrebiteľských centier.

Kľúčové dáta pre strednú Európu k 31. marcu 2020: Prevádzkové výsledky • Portfólio v regióne strednej Európy predstavovalo celkovo 4,2 milióna metrov štvorcových (Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko), z toho 415 000 metrov štvorcových sa nachádzalo na Slovensku; • miera obsadenosti portfólia zostáva stabilná − na úrovni 95,5 %, na Slovensku dosahuje 91,2 %; v regióne boli podpísané nájomné zmluvy na plochu viac ako 380 000 metrov štvorcových, čo zodpovedá nárastu o 35 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Investičná aktivita • V strednej Európe neboli pozastavené žiadne investičné aktivity. • V strednej Európe je v súčasnosti vo výstavbe 5 budov s celkovou rozlohou 160 000 metrov štvorcových, a to: v Poľsku (Prologis Park Janki, Prologis Park Ruda Śląska), v Českej republike (Prologis Park Prague-Úžice) a v Maďarsku (Prologis Park Budapest -Harbor). • Bola predaná budova 3 s rozlohou 37 800 metrov štvorcových v slovenskom Prologis Park Nitra. Nový majiteľ už v tomto parku vlastní budovy DC1 a DC2.

Počet shlédnutí: 0