Rača nesúhlasí s projektom výstavby v areáli bývalých Vinárskych závodov

31. 8. 2015

Ešte začiatkom roka sa mestská časť Rača v procese EIA vyjadrila k navrhovanej výstavbe obytnej zóny v areáli bývalých Vinárskych závodov na svojom území.

Podala sériu pripomienok, pričom zásadnou bolo zníženie navrhovanej intenzity zástavby. Viaceré pripomienky však neboli akceptované, a preto sa mestská časť znovu obrátila na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a upozornila na nedostatky.

Po získaní Správy o hodnotení od Ministerstva životného prostredia SR vyjadril račiansky starosta nespokojnosť a na ministerstvo adresoval ďalšiu sériu výhrad: „Po prvé, naša požiadavka na zníženie intenzity zástavby/podlažnosti územia nebola akceptovaná. Na vznesenej požiadavke preto trváme,“ vysvetlil starosta Peter Pilinský, podľa ktorého nová zástavba by svojou hmotovo-priestorovou štruktúrou a osadením vytvára neúmerný kontrast.

Pilinský zdôrazňuje nutnosť správneho zasadenia nových štruktúr do už jestvujúceho urbanistického členenia Rače s dôrazom na kapacitu dopravy, infraštruktúry a občianskej vybavenosti.

Viac na: http://www.bratislavskenoviny.sk/…zavodov.html?…

Počet shlédnutí: 0