Rezort dopravy chystá nový register bytov

25. 3. 2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravuje nový register bytov, ktorý by mal informovať o stave slovenských domov a panelákov. V pripravovanej databáze by mali byť podľa rezortom zverejnených údajov informácie o stave, kvalite a užívaní bytového fondu na Slovensku. Vďaka tomu bude podľa ministerstva možné efektívnejšie nastaviť bytovú politiku a stimulovať rozvoj bývania. „Cieľom registra bytov je zaviesť poriadok do ich evidencie, keďže na Slovensku máme momentálne približne dva milióny bytov. Vytvoríme relevantnú databázu, ktorú budeme pravidelne aktualizovať,“ avizuje štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

Na Slovensku momentálne podľa rezortu dopravy neexistuje dostatok relevantných a aktuálnych informácií o existujúcom bytovom fonde, čo komplikuje tvorbu politík rozvoja bývania. „Projekt registra bytov vytvorí interaktívny systém, ktorý bude prepojený s Registrom adries a Registrom obyvateľov, s možným prepojením aj na ďalšie pripravované registre. V súčasnosti vytvorená pracovná skupina rozvíja projektový zámer, ktorý by mal byť pripravený do konca tohto roka. Účastníci zasadnutí už vyjadrili presvedčenie, že vznik registra bytov pomôže nielen štátnej správe a samospráve, ale aj súkromnému sektoru,“ uvádza rezort dopravy.

Spomínaná pracovná skupina je zložená zo zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR, Úradu geografie, kartografie a katastra SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, Slovenskej bankovej asociácie, Slovenského zväzu bytových družstiev, Fakulty architektúry STU, Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a ÚEOS – Komercia, a.s.

Počet shlédnutí: 0