Rezort dopravy predložil autodopravcom dve alternatívy zliav z mýta

22. 1. 2020

Zástupcovia ministerstva dopravy dnes rokovali s autodopravcami o možnostiach úpravy mýtnych zliav pre nákladné vozidlá.  Ministerstvo dopravy navrhlo dve možnosti uplatnenia množstevných zliav na mýtnom. Jedna alternatíva je, aby sa na konci roku spätne aplikovali zľavy na všetky kilometre (také, ktoré boli bez zľavy alebo s nižšou sadzbou), druhý návrh je uplatňovanie zliav podľa najazdených kilometrov priebežne, výška sa stanoví podľa kategórie, ktorú dosiahlo vozidlo v predchádzajúcom roku.

Ročný objem poskytnutých zliav by pri prvom riešení predstavoval cca 8,6 milióna eur,  čo predstavuje viac ako zdvojnásobený objem zliav oproti dnešnému stavu. Pri druhej ponuke by zľavy predstavovali približne 6,9 milióna eur, čo je rozdiel oproti dnešnému stavu 2,9 milióna eur.

K uzavretiu dohody o mýtnych zľavách zatiaľ nedošlo a rokovania pokračujú. Autodopravcovia si návrhy preštudujú a majú predložiť stanoviská k navrhovaným riešeniam ministerstva do  štvrtka 23. januára 2020. ČESMAD sa na stretnutí predbežne vyjadril súhlasne. Vzhľadom k tomu, že UNAS nedodržal termín doručenia vlastného návrhu o mýtnych zľavách a prezentoval ho až na stretnutí so zástupcami rezortu dopravy, budú odborníci MDV SR prepočítavať aj tento návrh. Zo strany ministerstva dopravy by bolo nezodpovedné a nekorektné vyjadriť sa k návrhu bez prepočtov ešte počas dnešných prebiehajúcich rokovaní.

MDV SR

Počet shlédnutí: 0