Rínok Rača predložil k žiadosti o územné rozhodnutie všetky podklady

22. 1. 2017

Nový obytný komplex Rínok Rača, ktorý vyrastie na Kubačovej ulici na mieste bývalých Vinárskych závodov získal všetky dokumenty a povolenia potrebné k vydaniu kladného územného rozhodnutia, vrátane EIA a posudku Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Rínok Rača bude pozostávať zo šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov, s bývaním a občianskou vybavenosťou, z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo 474 bytov pre 860 ľudí.

Oproti návrhu predchádzajúceho developera sa rozsah projektu zmenšil čo do počtu poschodí aj hmoty. Požiadavke verejnosti, ktorá požadovala Index podlažnej plochy na úrovni 1,5 developer vyhovel. Zastavanosť plochy je na 80 percentách oproti tomu, čo tu povoľuje platný územný plán. Projekt tiež garantuje vysoký podiel zelených plôch, ktoré budú tvoriť 34% územia, čo je v Bratislave rarita. Platný územný plán žiada 23% zelených plôch. Zelené plochy budú zavlažované ekologicky dažďovou vodou, ktorá sa bude za týmto účelom zachytávať v retenčnej nádrži.

Martin Šimurda, konateľ spoločnosti Rínok Rača: “Aby sme mohli asanovať zdevastovaný trojhektárový komplex bývalej fabriky priamo medzi obytnými zónami a túto oblasť ďalej revitalizovať, musíme preukázať komerčnú životaschopnosť zámeru a v súlade s územným plánom vytvoriť primeraný počet priestorov na predaj a prenájom. Rínok Rača prinesie samospráve na miestnom poplatku za rozvoj hneď po vydaní stavebných povolení takmer jeden milión eur. Rača tak môže počítať s týmito prostriedkami na investície do okolitej dopravnej infraštruktúry, modernej cyklotrasy, zastávok MHD i materskej školy. Všetky naše záväzky sme pripravení naplniť a s mestom, mestskou časťou i obyvateľmi Rače chceme hľadať spoločné riešenia a kompromisy, ktoré budú na prospech všetkých zúčastnených strán.”

Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a vytvára priamo pre neho, na žiadosť mestskej časti, nové parkovacie miesta. Nemecký kultúrny dom stojí priamo vedľa ruiny závodu na a Rínok Rača mu vracia dôležité miesto, keď ho vťahuje späť do novovznikajúceho centra tejto mestskej časti.

Počet shlédnutí: 0