Rozšírenie obchodnej zóny v Senici

13. 2. 2017

Developerská skupina VIWO, ktorá sa venuje výstavbe retail parkov na Slovensku pred pár dňami slávnostne otvorila obchodné centrum RetailParkSenica. Išlo o rozšírenie obchodnej zóny v Senici, popri existujúcom Kauflande, Family Centre, hobbi či Tankeri. Rozšírením zóny vzniklo nových 1700 m2 obchodných plôch, ktoré sú obsadené značkami CCC, Okay, Orion, Super Zoo a na jar sa k nim na ďalších takmer 400 m2 pridá TEDi. „Obchodnú zónu v Senici – Párovciach budujeme už desať rokov a veľmi nás teší, že sme nateraz zónu mohli doplniť o obchodný koncept, ktorý rozšíri sortimentné pole pre zákazníkov zo Senice i okolia.“ hovorí Lajos Kovács, konateľ spoločnosti VIWO.

Martin Hudák, vedúci tímu priemyselných nehnuteľností v Cushman & Wakefield na Slovensku, ktorý zabezpečoval exkluzívny prenájom priestorov tvrdí, „Momentálna ekonomická situácia dopomáha k vzniku menších dedikovaných obchodných zón v rámci stredne veľkých miest. Už aj zabehnuté a etablované zóny využívajú potenciál na ďalší rast, tak ako tomu bolo aj v prípade obchodnej zóny v Senici, kde sme s radosťou mohli privítať ďalších retailových operátorov.“

Počet shlédnutí: 0