Ružinov mení stratégiu pri stavebných uzáverách

21. 6. 2016

Mestská časť Ružinov obstaráva deväť územných plánov zón. Ich cieľom je stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v danej lokalite. S prípravou územných plánov zón neraz úzko súvisí aj stavebná uzávera. Ružinov sa rozhodol pri jej vyhlásení postupovať netradične. Proces vyhlásenia stavebnej uzávery zaužívaným spôsobom trvá niekedy dlhšie ako by sa očakávalo, z dôvodu získania všetkých potrebných vyjadrení dotknutých orgánov. Ružinov sa preto rozhodol zmeniť stratégiu. „Zákon umožňuje, aby stavebný úrad rozhodol o stavebnej uzávere aj z vlastného podnetu. Tento spôsob sa zdá byť rýchlejší ako ten štandardný, použijeme ho pri vyhlásení stavebnej uzávery na Ostredkoch,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Ružinov má rozpracované aj ďalšie územné plány zón, pri ktorých plánuje takýto postup využiť. Ide napríklad o územný plán zóny Cvernovka, Pošeň – juh či Pošeň – sever.

V princípe platí, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite, po dobu schválenia územného plánu zóny, maximálne na 5 rokov. Stavebná uzávera ale nebude znamenať, že si Ružinovčania v danej lokalite nebudú môcť napríklad zaskliť balkón, zatepliť bytovku, vykonať bežné udržiavacie práce či zrealizovať drobnú stavbu. V rozhodnutí o vyhlásení stavebnej uzávery bude presne špecifikované, ktorých prípadov sa netýka.

Počet shlédnutí: 0