RUŽOMBEROK: Regeneračný kotol odsúhlasili s podmienkami

15. 7. 2012

Mestskí poslanci hlasovaním odobrili zámer vybudovať nový regeneračný kotol v Mondi SCP Ružomberok s viacerými podmienkami. Stanovisko mesta bude doručené Slovenskej inšpekcii životného prostredia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia. „Ide o unikátnu príležitosť získať do Ružomberka investíciu 130 mil. eur. Pomôže stabilizovať podnik, bude prínosom v environmentálnej oblasti, zabezpečí nezávislosť od vonkajších energetických zdrojov a prinesie výhody pre Ružomberčanov,“ konštatoval prezident podniku Roman Senecký. Poslanci odobrili podmienky, podľa ktorých nebudú prekročené limity tuhých znečisťujúcich látok a NOx určené limitmi BAT. Spoločnosť musí vynaložiť maximálne úsilie, aby pri preprave drevnej hmoty zvýšila podiel železničnej dopravy oproti roku 2010 a zanalyzuje dopad znečisťujúcich látok meraných automatickými stanicami samostatne za roky 2012–2014 v monitorovacích správach. V dôsledku navrhovanej zmeny by sa tiež nemala zhoršiť hluková situácia v najbližšej obytnej zástavbe. Mestský poslanec Martin Alušic navrhol, aby podnik výrazne znížil cenu tepla pre obyvateľov Ružomberka. Jeho návrh poslanci tiež odsúhlasili. O investícii v ružomberskom podniku sa bude rozhodovať v októbri v Južnej Afrike. Spustenie nových zariadení sa potom predpokladá v roku 2014.

Počet shlédnutí: 0