SARIO ponúka slovenským podnikateľom príležitosti v Rusku

3. 6. 2013

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ponúka slovenským podnikateľom príležitosti v Ruskej federácii. Konkrétne v Astrachanskej oblasti. “Táto oblasť ponúka široké možnosti pre slovenské firmy. V súčasnosti evidujeme 20 rozpracovaných projektov, do ktorých by mohli vstúpiť slovenské firmy,“ uviedol hovorca SARIO Richard Dírer.

Projekty sú určené najmä pre firmy z oblasti strojárskeho, stavebného a potravinárskeho priemyslu. „Slovenské firmy majú šancu presadiť sa aj pri výstavbe cestnej siete či infraštruktúry, ako napríklad sociálnych domov, materských škôl, mikrorajónov a inej obytnej infraštruktúry,“ dodal Dírer. Pre využitie podnikateľských príležitosti v Rusku je podľa šéfa SARIO Róberta Šimončiča potrebný priamy kontakt. „Je preto dôležité, aby SARIO malo svoje zastúpenie v Rusku. Iba tak môže pomôcť slovenským firmám presadiť sa tak, ako sa tomu deje vďaka zastúpeniu SARIO v Indonézii,“ konštatoval Šimončič.

Astrachanská oblasť patrí k jedným z najperspektívnejších regiónov Ruskej federácie. Výška jej hrubého domáceho produktu dosahuje v porovnaní s priemerom Ruskej federácie takmer 110 %. Nezamestnanosť dosahuje 1,2 %, čo predstavuje deviatu najnižšiu v rámci Ruskej federácie. Medzinárodná obchodná výmena sa pohybuje na úrovni takmer 905 mil. USD, pričom export dosahuje úroveň 653 mil. USD a import 251 mil. USD.

Počet shlédnutí: 0