ŠFRB má na podporu projektov 164 mil. eur

3. 1. 2013

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) má na podporu projektov v tomto roku vyčlenených celkovo 164 mil. eur, čo je o 15 % viac ako vlani. Peniaze plánuje použiť najmä na podporu výstavby nájomných bytov, na ktorú je pripravených 74 mil. eur. Na obnovu a zatepľovanie budov by malo ísť 60,5 mil. eur. Investície do týchto oblastí sa podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pozitívne prejavia hlavne v znižovaní spotreby tepla na vykurovanie. Rozpočtovanými prostriedkami sa zabezpečí udržanie pracovných miest v odvetví stavebníctva v jednotlivých regiónoch Slovenska, podporí sa výstavba približne 3 400 nových bytov a obnovenie asi 15 tis. bytových jednotiek.

Fond v minulom roku podporil z rozpočtu spolu 940 stavieb a 23 676 bytových jednotiek. Celkovo na podporu bývania použil viac ako 143 mil. eur. Hospodárenie fondu skončilo s prebytkom 19 mil. eur, o ktoré je navýšený rozpočet fondu na rok 2013.

Počet shlédnutí: 0