Skanska obnoví centrum obce Leles za vyše 1 mil. eur

11. 7. 2012

Spoločnosť Skanska SK, a.s. uskutoční komplexnú revitalizáciu centra obce Leles v okrese Trebišov. Stavebné práce naplánované takmer na dva roky má vykonať za 1,07 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Firma uspela v užšej súťaži spomedzi piatich predložených ponúk, keď predpokladaná cena zákazky bola 1,37 mil. eur bez DPH. Projekt má byť spolufinancovaný z peňazí Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Regionálny operačný program. Vyplýva to z informácií o výsledku tendra zverejnených v stredu vo Vestníku verejného obstarávania.

Súčasťou revitalizácie centra Lelesa s rómskym osídlením bude rekonštrukcia miestnych komunikácií, obnova a výstavba chodníkov, parkovísk, autobusových zastávok s prístreškami, rekonštrukcia verejných priestranstiev, sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Obec vyhlásila verejné obstarávanie ešte v decembri 2010 s tým, že práce potrvajú dvadsaťdva mesiacov od uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom.

Počet shlédnutí: 0