Skupina EUROVIA CS zaznamenala v roce 2015 nárůst zisku

21. 3. 2016

Stavební Skupina EUROVIA CS, která působí na území České a Slovenské republiky, dosáhla v roce 2015 konsolidovaného obratu 18,5 mld. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil podle mezinárodních účetních standardů 897 mil. Kč. Rentabilita tržeb, tedy podíl zisku před zdaněním na tržbách, se pohybovala na úrovni 4,8 %. Skupina EUROVIA CS k poslednímu dni v prosinci zaměstnávala 2 792 lidí. V roce 2016 plánuje společnost proinvestovat téměř 500 mil. Kč na obnovu strojového vybavení a přijmout téměř 150 nových zaměstnanců. Rok 2015 byl pro Skupinu Eurovia CS ve znamení pozitivního bilancování hospodářských výsledků. Došlo k navýšení zisku společnosti o 63 %, což je výrazný nárůst oproti účetnímu období roku 2014. V loňském roce došlo také ke zvýšení obratu společnosti, a to o 20 %. „Situace ve stavebnictví se postupně zlepšuje, přesto dílčí úspěch vidím v organizačních změnách, které jsme úspěšně zvládli. Podařilo se nám vyčlenit některé samostatné činnosti a tím získat mnohem lepší výchozí pozici při získávání zakázek. Velmi dobře se daří také naší surovinové základně,“ komentuje situaci Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS. Firma si drží působnost ve všech regionech České a Slovenské republiky a podílí se na stále větším počtu zakázek pro municipality. „ Význam krajů a obcí jako zadavatelů důležitých zakázek je stále na vzestupu. V loňském roce jsme spolupracovali s kraji a obcemi na 57 % zakázek. Státní instituce pak tvořily 39 % procent zakázek,“ upozorňuje Martin Borovka. Silnice a městské komunikace tvoří 46 % z celkového objemu prací. Celkem 35 % pak připadá na železnice a tramvajové tratě. Důležitou součástí portfolia společnosti jsou silniční stavby a nově se společnost specializuje na cementobetonové technologie (CB). „Od loňského roku využíváme vlastní speciální techniku pro tvorbu silničního cementobetonového podkladu v celé šíři vozovky, a jelikož se nám tato činnost osvědčila, rozhodli jsme se je v únoru 2016 vyčlenit do samostatného závodu,“ doplňuje Martin Borovka. Nedílnou součástí firmy jsou i produkty oblasti Obalovny a lomy, která sdružuje 33 lomů, 27 obaloven a 5 pískoven napříč Českou a Slovenskou republikou. Loňský rok byl pro společnost úspěšný. V lomech se v roce 2015 vyrobilo 8 692 tis. tun kameniva. EUROVIA CS je společensky odpovědnou firmou, která se snaží pomáhat ve všech regionech, kde působí, a to v oblasti kulturní, sportovní i vzdělávací. Od roku 2014 podporuje český tým curlingu vozíčkářů fungující v rámci Českého svazu curlingu. Cílem spolupráce je podpora reprezentačního týmu k dobrým výsledkům a také k účasti na paralympiádě. Společnost již šestým rokem podporuje vzdělávací projekt Rozhlédni se! nadačního fondu Kolečko, který učí děti, jak se bezpečně chovat v silničním provozu. S ním již proškolila na 8 000 dětí. Na Slovensku je Skupina EUROVIA CS generálním partnerem basketbalové ligy.

Referenční stavby za rok 2015: Silnice a dálnice: Modernizace D1 Šternov – Psáře, oprava D1 u Průhonic, R6 Lubenec – Bošov, I/11 Mokré Lazce, II/405 Příseka – obchvat, I/37 Pardubice Trojice, rekonstrukce Borské ulice s křižovatkou Belánka v Plzni, rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4 – 42,7 vpravo, komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumana v Jihlavě, D1 Jánovce – Jabloňov (SK)

Železniční a tramvajové tratě: RTT Střešovická, elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou, modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí a 2. – 4. stavba, rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu v Plzni, Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice (SK)

Ostatní: Strahovský tunel 2. stavba – část 2.B hloubený tunel MO, Protipovodňová opatření v Táboře, Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech, Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prévadzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislavě, 1. část Bosákova ulica – Šafárikovo námestie.

Počet shlédnutí: 0