Skupina HB Reavis vydala nezabezpečené dlhopisy v hodnote 40 miliónov eur Bratislava

7. 4. 2015

Skupina HB Reavis, jeden z popredných developerov v segmente komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, dokončila svoju prvú transakciu vydania nezabezpečených dlhopisov na Slovensku získaním zdrojov vo výške 40 miliónov eur.

Od novembra 2013 tak skupina na kapitálových trhoch v strednej Európe získala viac ako 100 miliónov eur. Dlhopisy vydala spoločnosť HB REAVIS Finance SK II s. r. o., pričom ručenie poskytla hlavná holdingová spoločnosť skupiny HB Reavis, z konsolidovaného pohľadu skupiny teda ide o nezabezpečenú emisiu. Emisia bola ponúkaná investorom na Slovensku na základe verejnej ponuky od 16. marca do 26. marca 2015. Dlhopisy HB REAVIS 2020 boli vydané 30. marca 2015 a upísalo ich takmer 200 investorov, z ktorých vyše 40 percent tvorili klienti privátneho bankovníctva, takmer 32 percent banky a 28 percent inštitucionálni investori. „Po minuloročnom vstupe na slovenský kapitálový trh je táto transakcia dôkazom dôvery investorov voči skupine HB Reavis, ktorá pokračuje v úspešnej realizácii svojej obchodnej a finančnej stratégie. Dôveru investorov si ceníme o to viac, že táto transakcia je prvou nezabezpečenou emisiou dlhopisov skupiny HB Reavis,“ povedal finančný riaditeľ HB Reavis Marián Herman. Emisiu dlhopisov manažovali Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Československá obchodná banka (KBC Group). „Úspešná emisia preukázala schopnosť HB Reavis osloviť klientov privátneho bankovníctva s výborným potenciálom do budúcnosti. Zároveň potvrdila, že pri vhodných podmienkach, časovaní transakcie a spolupráci s bankami s dostatočným klientskym zázemím, je možné aj na pomerne nelikvidnom trhu dosiahnuť vynikajúci výsledok,“ povedal Tomáš Pavlák, riaditeľ odboru Treasury Slovenskej sporiteľne. „Emisia korporátnych Dlhopisov HB Reavis 2020 v období extrémne nízkych úrokových sadzieb pritiahla záujem investorov všetkých segmentov trhu a potvrdila význam diverzifikácie ako z pohľadu emitenta tak aj investorov,“ povedala Iveta Komáčková Nováková, manažérka pre Obchodovanie na finančných trhoch Československej obchodnej banky. Emisia bola prijatá na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Dlhopisy majú pevný ročný kupón 4,25 percenta a sú splatné v marci 2020.

Počet shlédnutí: 0