Slovenské stavebné firmy vyberajú nové IT systémy podľa dostupnosti servisu, kompatibility a dlhodobej spolupráce s dodávateľom

2. 5. 2017

Pri výbere IT systémov a technológií sa slovenské stavebné spoločnosti riadia predovšetkým dostupnosťou servisu. Na stupnici od 0 do 10, kde desiatka predstavuje vlastnosť systému, ktorá maximálnym spôsobom ovplyvňuje rozhodovanie, tomuto faktoru riaditelia firiem priradili známku 7,5. Veľkú úlohu vo výberovom konaní hrá tiež náročnosť implementácie nových technológií spoločne s kompatibilitou a aktuálne používanými IT systémami (7,3 bodov z maximálnych 10) a predchádzajúca dlhodobá spolupráca s dodávateľom (7,2 bodov z maximálnych 10). Najmenší vplyv pri výbere softwaru a hardwaru má, naopak, termín dodania (6,1 bodov z maximálnych 10) a predchádzajúca detailná analýza (6,5 bodov z maximálnych 10). Veľké stavebné spoločnosti tiež dávajú veľkú váhu nákupnej cene (7,6 bodov z maximálnych 10), malé a stredné firmy a spoločnosti venujúce sa pozemnému staviteľstvu potom, pred dlhodobou spoluprácou, uprednostňujú osobné kontakty s dodávateľom (7,2, respektíve 7,1 bodov z maximálnych 10).

„IT technológie sú dynamický odbor a z roka na rok prichádzajú na trh významné inovácie práve v oblasti stavebného priemyslu. Ak BIM bol doteraz témou pri pozemných stavbách, dnes je kľúčovou technológiou v infraštruktúre – dopravných stavbách. Práve nasledujúce obdobie bude kľúčové z hľadiska využívanie IT technológií v stavebnom priemysle: IT technológia nebude len pomôckou pri práci s digitálnymi dokumentami, ale nástrojom na získanie zákaziek a zvýšenie produktivity stavebnej výroby,“ hovorí Martin Hudec, riaditeľ, ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o.

„Koncern HOCHTIEF štandardne každoročne investuje do IT technológií. Vývoj nie je možné zastaviť, otázne je efektívnosť tejto investície, pokiaľ nie je k dispozícií reálny plán dostatku stavieb,“ tvrdí Miroslav Beka, riaditeľ, HOCHTIEF SK s.r.o.

Iba 16 % slovenských stavebných firiem aktuálne využíva vo svojej infraštruktúre cloudové riešenia s aplikovanými cloudovými službami. Väčší priestor tejto technológii dávajú vo svojich systémoch veľké stavebné firmy, u ktorých sa objavuje v pätine (19 %) prípadov. Najmenej ju, naopak, implementujú stavebné spoločnosti zamerané na inžinierske stavby (13 %).

Stavebné spoločnosti v súčasnej dobe tri pätiny (60 %) objemu IT prác outsourcujú špecializovaným firmám. Tento stav panuje bez výraznejších rozdielov naprieč celým sektorom.

„Bezpochyby majú IT technológie čoraz výraznejší vplyv na výkony stavebných firiem a ich vplyv sa bude ešte zvyšovať. Investujeme do rozvoja týchto technológií rovnako ako každá zodpovedná stavebná firma na trhu,“ tvrdí Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Takmer polovica (45 %) riaditeľov stavebných firiem sa domnieva, že aktuálna úroveň ich IT procesov bude v horizonte 3 až 5 rokov pre potreby firmy stále dostatočná. Opačný názor má rovnaká časť (45 %) opýtaných riaditeľov. Iba desatina (10 %) sa k tejto otázke nedokázala vyjadriť. Výnimku tu tvoria veľké stavebné spoločnosti a firmy zamerané na inžinierske stavby, ktoré súčasné IT procesy v dlhodobom horizonte pokladajú za dostatočné v štvrtine (25 %), respektíve tretine (32 %) prípadov.

„Pravidelne každým rokom navyšujeme investície do rozvoja IT technológií. Vidíme v tom veľký potenciál nášho rozvoja,“ komentuje Karol Rýznar, riaditeľ, Tebau , spol. s r. o.

„Používame špecializovaný software na rozpočtovanie a projektovanie stavieb, možno budeme investovať do IT infraštruktúry,“ dodáva Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Počet shlédnutí: 0