Slovensko a Poľsko spolupracujú na rozvoji dopravnej infraštruktúry

16. 7. 2018

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek a poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk podpísali medzivládne dohody týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry. Dohoda o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek a Dohoda o výstavbe cestného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej hranici majú prispieť ku kvalitnejšej, plynulejšej a bezpečnejšej doprave na tranzitných ťahoch a rozvoju cezhraničných regiónov.

S poľskou stranou úzko spolupracujeme na kvalitnejších dopravných spojeniach. Naplnením týchto medzištátnych dohôd sa vybudujú ďalšie cestné úseky na významnom tranzitnom ťahu Via Carpatia a zníži sa záťaž obyvateľov nadmernou dopravou. Našim cieľom je dať impulz ďalšej hospodárskej spolupráci a rozvoju turizmu v oboch krajinách,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Prepojenie rýchlostných ciest R4 a S19 je súčasťou severojužného prepojenia TEN-T medzi Poľskom a Maďarskom a zároveň je súčasťou cesty Via Carpatia. Schválenie dohody umožní ďalšiu projektovú prípravu rýchlostných ciest v oboch krajinách. Najvyššou prioritou na rýchlostnej ceste R4 je severný obchvat Prešova. Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa I. etapy severného obchvatu Prešova. Na II. etape severného obchvatu sa realizuje majetkovoprávne vysporiadanie a rokovania ohľadom optimalizácie tohto úseku.

Cieľom podpísanej Dohody medzi slovenskou a poľskou vládou o výstavbe cestného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici je zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Nový hraničný most

Počet shlédnutí: 0