Snina Energy chce postaviť nové kogeneračné jednotky

19. 11. 2012

Spoločnosť Snina Energy, s.r.o. plánuje investíciu za 2,2 mil. eur. Podnik chce investovať do inštalácie dvoch kogeneračných jednotiek v existujúcej plynovej kotolni vo svojom sninskom areáli. Firma chce inštalovať kogeneračné jednotky slúžiace pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie prostredníctvom zemného plynu kvôli racionalizácii výroby energií.

“Na rozdiel od tradičných technológií samostatnej výroby elektriny a samostatnej výroby tepla sa pri kogenerácii lepšie zhodnocujú primárne energetické zdroje a šetria finančné prostriedky. Použitie kogeneračného spôsobu výroby tepla a elektriny teda znamená až 35-percentnú úsporu palív a takou istou mierou sa podieľa aj na znížení ekologickej záťaže krajiny,“ uviedla spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Inštalovaný tepelný a elektrickú výkon nových kogeneračných jednotiek sa bude pohybovať na úrovni troch megawattov. Ročne by mali kogeneračné jednotky vyrobiť vyše 17 tisíc megawatthodín tepla a taktiež 17 tisíc megawatthodín elektrickej energie. Ročne by mali jednotky spotrebovať viac ako štyri milióny metrov kubických zemného plynu. S realizáciou investičného zámeru chce spoločnosť Snina Energy začať vo februári budúceho roka. Ukončenie výstavby je naplánované zhruba o štyri mesiace neskôr.

Počet shlédnutí: 0