Staré Mesto chce lepšie parkovanie pre rezidentov

5. 9. 2012

Obyvatelia pešej zóny v bratislavskom Starom Meste budú mať na parkovanie vyhradené sektory mimo pešej zóny. Parkovať by v nich mohli na lacnejšiu rezidenčnú kartu. Ako uviedla staromestská starostka Táňa Rosová na verejnej diskusii k novému systému parkovania, aj toto je jeden z návrhov, ktoré plánuje zapracovať do zmien v parkovaní. Problematickou otázkou sú aj ulice severozápadne od Palisád, Lermontovova, Moyzesova, ulica Fraňa Kráľa, kde parkovanie komplikuje pretlak firiem aj inštitúcie zahraničných zastupiteľstiev. Staromešťania v tejto oblasti podali návrh, aby tieto ulice patrili do červenej zóny, teda s obmedzeným parkovaním. Pôvodne mala táto oblasť patriť do zelenej zóny. Starostka Táňa Rosová tieto návrhy považuje za podnetné a opodstatnené. Ako uviedla Rosová, problém v tejto oblasti nie je len v systéme parkovania, ale aj v probléme vymožiteľnosti pravidiel, ktoré tam platia. Starostka navrhuje tento problém riešiť stretnutím s mestskou a štátnou políciou i ministerstvom vnútra.

Cieľom novej parkovacej politiky je umožniť rezidentom parkovať v blízkosti svojho bydliska. Mestská časť chce regulovať novými parkovacími pravidlami strednodobých a dlhodobých návštevníkov mesta. A naopak, zvýšiť počet dostupných miest pre rezidentov, služby a krátkodobých návštevníkov mestskej časti. Návrh parkovania myslí aj na motocyklistov. Staré Mesto chce vyhradiť miesta pre motocykle a bicykle tam, kde nie je možné vyhradiť miesta pre automobily.

Počet shlédnutí: 0