Štátny rozpočet 2012: deficit 3,811 mld. eur

2. 1. 2013

Štátny rozpočet skončil v minulom roku s hotovostným deficitom vo výške 3,811 mld. eur. Celoročné príjmy rozpočtu dosiahli podľa údajov ministerstva financií 11,83 mld. eur a výdavky 15,641 mld. eur. Ministerstvo vo zverejnenom komentári tvrdí, že sa mu podarilo udržať deficit aj napriek výpadku daňových príjmov vo výške 764,3 mil. eur, a to aktívnym riadením výdavkov. „Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo možné v roku 2012 dosiahnuť ešte vyšší schodok a to o 60,8 mil. eur. Zákon tak bol dodržaný, navyše Ministerstvo financií SR koncom decembra rozhodlo realizovať ďalšie výdavky na krytie strát železničných spoločností z minulých rokov vo výške 120 mil. eur,“ uvádza ministerstvo financií. Základným cieľom rezortu v minulom roku bolo udržať deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 4,64 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Ak nenastane nečakane zlý vývoj v ostatných zložkách verejnej správy, ako sú napríklad samosprávy, schodok rozpočtu verejnej správy roku 2012 dosiahne rozpočtovanú úroveň. A to aj napriek výraznému prepadu príjmov, zhoršenému vývoju európskej a slovenskej ekonomiky,“ uvádza rezort.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu ku koncu decembra 2012 dosiahli 11,83 mld. eur a medziročne poklesli o 1,4 %. Výdavky rozpočtu vzrástli v medziročnom porovnaní o 2,4 % na 15,641 mld. eur. „V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 sú celkové výdavky štátneho rozpočtu za minulý rok o 1,659 mld. eur nižšie,“ uvádza rezort financií.

Počet shlédnutí: 0