Stav úverov na bývanie prekročil hranicu 14 mld. eur

2. 9. 2013

Stav úverov na bývanie v júli stúpol v porovnaní s júnom o 161,97 mil. eur. Podľa údajov Národnej banky Slovenska tak predstavoval ku koncu siedmeho mesiaca 14,147 mld. eur. K tomuto rastu prispeli hlavne iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých stav sa zvýšil o 152,47 mil. eur na 8,015 mld. eur. Stav hypotekárnych úverov sa zvýšil o 4,36 mil. eur na 4,116 mld. eur a úvery stavebného sporenia vzrástli o 5,13 mil. eur na 2,016 mld. eur.

Najväčší podiel na stave úverov na bývanie spomedzi peňažných domov mala Slovenská sporiteľňa na úrovni 26,43 %. Nasledovala VÚB banka s podielom 20,32 % a Tatra banka s 13,89 %. Pri tradičných hypotekárnych úveroch stále dominuje VÚB banka s podielom 45,79 %, druhý najvyšší podiel evidovala Tatra banka na úrovni 17,85 % a nasledovala Slovenská sporiteľňa s podielom 15,89 %. Sporiteľňa však evidovala najvyšší, 38,5-percentný podiel, pri iných úveroch na nehnuteľnosti. Nasledovala Tatra banka s 15,36 % a ČSOB s 14,18 %. Pri úveroch stavebného sporenia jednoznačne dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 88,16 %.

Počet shlédnutí: 0